This page in: Chinese / English / French / German / Hebrew / Italian / Japanese / Korean / Portuguese / Russian / Spanish / Swedish / Ukrainian

PostgreSQL 15 Press Kit

Contents

Original Press Release

13 Oktober 2022 - PostgreSQL Global Development Group presenterade idag PostgreSQL 15, den senaste versionen av världens mest avancerade databas byggd med öppen källkod.

PostgreSQL 15 bygger vidare på prestandaförbättringarna i tidigare versioner och förbättrar hantering av både lokala och distribuerade installationer, bland annat med förbättrad sortering av data. För utvecklare kommer det populära MERGE kommandot, och bättre funktionalitet för att inspektera och övervaka databasen.

"PostgreSQL:s utvecklargrupp fortsätter att bygga funktioner som förenklar for högpresterande arbetsbelastningar samtidigt som utvecklarupplevelsen förbättras" säger Jonathan Katz, medlem i PostgreSQL Core Team. "PostgreSQL 15 gör det uppenbart hur vi, genom en öppen utvecklingsmodell, kan leverera en databas till våra användare som är utmärkt för applikationsutveckling samtidigt som den är säker och pålitlig för viktig data."

PostgreSQL, ett innovativt databassystem känt för sin pålitlighet, har utvecklats med öppen källkod i mer än 25 år av utvecklare från hela världen. PostgreSQL är den databas som organisationer av alla storlekar föredrar.

Förbättrad prestanda för sortering och komprimering

Denna versionen av PostgreSQL förbättrar algoritmerna för sortering i minnet och på disk, med hastighetsökningar uppmätta till 25% - 400% beroende på vilken datatyp som används. Prestandan vid användning av row_number(), rank(), dense_rank(), och count() som fönsterfunktioner har också förbättrats i PostgreSQL 15.

Funktionen för asynkrona frågor mot fjärrdatabaser som lanserades i förra versionen av PostgreSQL har nu utarbetats, och som följd stödjer nu postgres_fdw asynkron commit.

Prestanda för arkivering och säkerhetskopiering har också förbättrats i PostgreSQL 15. Stöd för LZ4 och Zstandard (zstd) komprimering av write-ahead logg (WAL) filer har adderats vilket både kan minsta utrymmesanvändning och öka hastighet beroende på belastning. Snabbare återställning kan på utvalda operativsystem ske via förinläsning av disksidor som WAL refererar till. PostgreSQL:s inbyggda kommando för säkerhetskopiering, pg_basebackup, stödjer nu komprimering på servern med gzip, LZ4 och zstd. PostgreSQL 15 har även stöd för specialiserade arkiveringsmoduler vilka ger bättre systemanvändning än skalkommandon.

Utvecklarfunktioner

PostgreSQL 15 inkluderar det SQL standardiserade MERGE kommandot. MERGE ger möjlighet att skriva SQL-satser med villkor som kan inkludera INSERT, UPDATE och DELETE kommandon i en enda sats.

Nya funktioner för användande av reguljära uttryck för att arbeta med textsträngar har lagts till: regexp_count(), regexp_instr(), regexp_like() och regexp_substr(). PostgreSQL 15 utökar också range_agg funktionen för aggregering av multirange data typer, vilka lanserades i förra versionen.

I PostgreSQL 15 kan användare skapa vyer med frågor som använder rättigheterna av anroparen, istället för vyns skapare. Denna funktionen, kallad security_invoker, ger ett extra skydd för att säkerställa att vyns anropare har rättigheter att arbeta med dess underliggande data.

Fler möjligheter för logisk replikering

PostgreSQL 15 underlättar hanteringen av logisk replikering. Denna versionen lanserar filtrering på rader och kolumn listor för publicering, vilket möjliggör replikering av endast en delmängd av all data i en tabell. PostgreSQL 15 inkluderar också funktioner för att förenkla konflikthantering vilket gör det möjligt att hoppa över återspelning av transaktioner som skapar konflikter och att automatiskt inaktivera en replikering om ett fel upptäcks. Stöd för tvåfas-commit (2PC) i logisk replikering lanseras också i denna versionen av PostgreSQL.

Förbättringar av loggning och konfiguration

Ett nytt loggningsformat lanseras i PostgreSQL 15: jsonlog. Med detta formatet skrivs loggposter som en JSON-struktur vilket förenklar hantering av PostgreSQL loggfiler i externa loggsystem.

Denna versionen ger databasadministratörer större flexibilitet kring hur användare kan ges rättigheter att hantera serverkonfiguration. Utöver det så kan användare nu söka information om konfigurationsparametrar med \dconfig kommandot i psql programmet.

Övriga nämnvärda förändringar

Statistik på servernivå hanteras nu i delat minne. Detta gör att processen för statistikinsamling är borttagen.

PostgreSQL 15 gör det möjligt att använda en ICU sorteringsordning som standardiserad sorteringsordning för ett helt kluster eller en enskild databas.

pg_walinspect är en ny modul som låter användare inspektera innehållet i write-ahead (WAL) filer genom ett SQL gränssnitt.

PostgreSQL 15 tar också bort CREATE behörighet från alla användare utöver för databasägare i public (eller standard) schemat.

Det sedan länge utfasade "exklusiv säkerhetskopiering" driftsläget samt stöd för Python 2 från PL/Python är borttagna från PostgreSQL 15.

Om PostgreSQL

PostgreSQL är världens mest avancerade öppen källkod databas med tusentals användare, utvecklare, företag och organisationer världen över. Med mer än 35 års utveckling sedan starten på University of California, Berkeley, har PostgreSQL fortsatt en oöverträffad utvecklingstakt. PostgreSQL:s rika funktionalitet matchar inte bara de största proprietära databassystemen utan överträffar dem med avancerade funktioner, utbyggbarhet, säkerhet och stabilitet.

Länkar

Om PostgreSQL

PostgreSQL är världens mest avancerade öppen källkod databas med tusentals användare, utvecklare, företag och organisationer världen över. Med mer än 35 års utveckling sedan starten på University of California, Berkeley, har PostgreSQL fortsatt en oöverträffad utvecklingstakt. PostgreSQL:s rika funktionalitet matchar inte bara de största proprietära databassystemen utan överträffar dem med avancerade funktioner, utbyggbarhet, säkerhet och stabilitet.

Learn more about PostgreSQL and participate in our community at PostgreSQL.org.

Mer information

De följande länkarna har mer information om både de nya funktionerna samt den sedan tidigare tillgängliga funktionalitet:

Nerladdning

PostgreSQL 15 kan laddas ner på ett antal olika sätt, bland annat:

Ytterligare verktyg och moduler är tillgängliga via PostgreSQL Extension Network.

Dokumentation

PostgreSQL 15 kommer med dokumentation i HTML format samt man-sidor, och all dokumentation kan även läsas på Internet som HTML eller PDF.

Licens

PostgreSQL använder PostgreSQL Licensen, en BSD-liknande "tillåtande" licens. Denna OSI-certifierade licens anses flexibel och företagsvänlig eftersom den inte begränsar användningen av PostgreSQL i kommersiella eller proprietära applikationer. Licensen, tillsammans med bredd stöd från många företag och ett publikt ägande av koden, gör att PostgreSQL är väldigt populär bland tillverkare som vill bygga in en databas i sin produkt utan att riskera avgifter, inlåsning eller förändrade licensvillkor.

Kontakter

Hemsida

Email

Bilder och logotyper

Postgres, PostgreSQL och elefantlogotypen (Slonik) är registrerade varumärken hos PostgreSQL Community Association of Canada. Användning av dessa varumärken måste följa dess varumärkespolicy.

PostgreSQL Logo

Kommersiell support

PostgreSQL projektet stöttas av ett stort antal företag som bland annat sponsrar utvecklare, erbjuder infrastruktur och ger finansiellt stöd. Se listan över PostgreSQL:s sponsorer för mer information om vem de är.

Det finns också en stor grupp företag som säljer kommersiell PostgreSQL support, allt från små konsultföretag till multinationella företag.

För att ge ett ekonomiskt bidrag till PostgreSQL Global Development Group eller en av de erkända ideella organisationerna, se sidan för donationer för mer information.