[ADM #INO-38939-552]: [ANNOUNCE] Advisory on possibly insecure security definer functions

From: "Administrator Az(dot)pl" <admin(at)az(dot)pl>
To: pgsql-general(at)postgresql(dot)org
Subject: [ADM #INO-38939-552]: [ANNOUNCE] Advisory on possibly insecure security definer functions
Date: 2007-02-14 07:00:04
Message-ID: jdfy44.4z40f7@80.50.245.102
Views: Raw Message | Whole Thread | Download mbox | Resend email
Thread:
Lists: pgsql-announce pgsql-general

[english version below]

Drodzy Państwo!

niniejsza wiadomość jest automatycznym potwierdzeniem otrzymania
zgłoszenia w Az.pl, na które prosimy nie odpowiadać.

Uprzejmie dziękujemy za wysłane zgłoszenie i pragniemy zapewnić,
że każde z Państwa zgłoszeń zostanie rozpatrzone z należyta starannością.
Państwa zgłoszeniu został nadany numer:
INO-38939-552
którego prosimy nie kasować z tematu wiadomości.

Powyższy numer pozwoli na zachowanie ciągłości korespondecji i zapobieżenie
pomyłkom komunikacyjnym pomiędzy Państwem a naszą firmą.
W trosce o Państwa cenny czas, odpowiedź na zgłoszenie zostanie wysłana
najpóźniej w ciągu 10 godzin roboczych.

W celu sprawdzenia statusu oraz historii zgłoszenia proszę wejść na stronę
http://support.az.pl. Aby sprawdzić status zgłoszenia konieczna jest prosta
rejestracja.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania moga Państwo znaleźć pod adresem
http://www.az.pl/faq.action
Cenne wskazówki oraz pomoc dotyczące panelu DirectAdmin znajdują się na
stronie http://pomoc.az.pl
Zachęcamy rownież do odwiedzania naszej strony http://www.az.pl

This e-mail is an automatic confirmation from our mailing system. Please do not response for it.
Your e-mail has got number: INO-38939-552. During contacting with Az.pl please use this number. We will answer in 10 working hours.
You can check Your e-mail application on: http://support.az.pl.
Help You can find on: http://www.site-helper.com/ and FAQ on: http://www.az.pl/faq.action.
Please visit also our website: www.az.pl.

In response to

Browse pgsql-announce by date

  From Date Subject
Next Message Merlin Moncure 2007-02-14 15:31:10 Re: Advisory on possibly insecure security definer functions
Previous Message Peter Eisentraut 2007-02-13 23:45:48 Advisory on possibly insecure security definer functions

Browse pgsql-general by date

  From Date Subject
Next Message daniel.simmler 2007-02-14 07:07:13 Daniel Simmler is out off office
Previous Message Bruce Momjian 2007-02-14 04:32:17 Re: pg_get_serial_sequence is inconsistent