Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

aanmaken gebruiker

From: Peter van Summeren <peter_van_summeren(at)hotmail(dot)com>
To: <pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org>
Subject: aanmaken gebruiker
Date: 2006-11-14 08:09:43
Message-ID: BAY110-W5B88F3F44A09C6D939AA7DAEB0@phx.gbl (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Hallo,
1. Ik heb onder windows XP een nieuwe gebruiker aangemaakt, die geen hoofdgebruiker is.
2. Vervolgens heb ik Postgresql opgestart onder deze nieuwe gebruikersnaam.
3. ik heb de pgadminIII gebruikt om deze nieuwe gebruiker in te voeren (via de pijl icoon). 
4. Deze heb ik een password gegeven. 
5. Vervolgens ben ik naar het command window gegaan en heb daar met createdb mydb een nieuwe database aangemaakt.
met vriendelijke groeten,
Peter
 
 
_________________________________________________________________
Get the new Windows Live Messenger!
http://get.live.com/messenger/overview

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Gevik BabakhaniDate: 2006-12-18 16:09:41
Subject: Re: postgresql, fink, Mac Os X 10.4
Previous:From: Gevik BabakhaniDate: 2006-11-13 20:55:53
Subject: Re: createuser

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group