Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

createuser

From: Peter van Summeren <peter_van_summeren(at)hotmail(dot)com>
To: <pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org>
Subject: createuser
Date: 2006-11-13 18:43:28
Message-ID: BAY110-W49A0F9D67B6FA1F4CC96CDAF40@phx.gbl (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Hallo Gevik Babakhani,
bedankt voor je opmerking over cygwin.
Ik heb nu een windowsversie 8.1.5 postgresql
Er zijn twee windows: de "command prompt" en de "psql to postgres".
Postgres is de user gecreërd bij de installatie.
Als ik in het window van de command prompt doe: createuser peter
dan vraagt ie om superuser, nee; databases, ja; roles nee (bijv).
En dan komt de vraag om een password, meteen op de nieuwe regel. 
Hoe kan ik voor de user peter een password instellen?
Hetzelfde geldt voor createdb.
 
Voor zover ik de manuals gezien heb gelden ze niet windows.
 
met vriendelijke groeten,
Peter
_________________________________________________________________
Check out some new online services at Windows Live Ideas—so new they haven’t even been officially released yet.
http://ideas.live.com

Responses

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Gevik BabakhaniDate: 2006-11-13 20:55:53
Subject: Re: createuser
Previous:From: Gevik BabakhaniDate: 2006-11-10 11:15:56
Subject: Re: Wat is hier van af te leiden?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group