Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Moet ik oppassen met wat ik index?

From: Isaak <isooik(at)gmail(dot)com>
To: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Moet ik oppassen met wat ik index?
Date: 2010-06-02 23:02:35
Message-ID: AANLkTinY4yKQ6ZGmtcmU4Fk9JD93SIYtotnvk44v9g1E@mail.gmail.com (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Stel ik heb een tabel genaamd "boeken", die tientallen kolommen heeft, o.a.:
id (primaire sleutel), naam, naam_oorspronkelijk (naam in de oorspronkelijk
geschreven taal), auteur, datum_uitgebracht, beschrijving, aantal_paginas,
gewicht. Uit deze tabel wil ik data ophalen op vlak van id, naam,
naam_oorspronkelijk, auteur, datum_uitgebracht en geregeld nieuwe boeken
invoegen en bestaande boeken updaten.

Vragen die mij een beetje moeten bijleren over het gebruik van indexen:

- Is het aangeraden om zoveel mogelijk indexen te creëren als deze velden in
het WHERE deel van queries terechtkomen?
- Wat voor impact heeft het op prestaties als ik veel indexen maak, bvb.
meer dan 50% van de kolommen (om bvb. gebruikers efficiënt te laten zoeken
in de databank)?
- Bij MySQL vertragen indexen INSERT en DELETE, en UPDATE queries die
waarden veranderen van velden met een index, queries omdat deze indexen elke
keer moeten geüpdatet worden. Geldt hetzelfde ook voor PostgreSQL of werkt
deze op een ander manier?
- Worden indexen in het RAM opgeslagen of gewoon op de harde schijf?
- Ligt de voorkeur bij CHAR i.p.v. VARCHAR datatypes voor indexen, omdat
deze waarden een constante lengte hebben, d.m.v. padding (zoals bij MySQL)?
- Zijn primaire sleutels aanbevolen voor tabellen met een hoge aantal INSERT
queries per seconde ook wanneer deze zelden worden gebruikt (bvb.
uitsluitend voor het verwijderen van rijen)?

En tenslotte: kunnen jullie mij boeken over PostgreSQL voor websites
aanraden? Bij voorkeur Nederlandstalige boeken, maar Engelstalige mogen ook
indien deze uitgebreider zijn.

Alvast bedankt voor het beantwoorden van enkele vragen.

Responses

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Ron SmeetsDate: 2010-06-03 07:10:30
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?
Previous:From: Koen MartensDate: 2009-12-07 07:05:16
Subject: Nederlandstalige gebruikersgroep

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group