Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: Träff i september?

From: Andreas Karlsson <andreas(at)proxel(dot)se>
To: Claes Jakobsson <claes(at)surfar(dot)nu>
Cc: sthlm-pug(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: Träff i september?
Date: 2012-08-09 12:24:18
Message-ID: 5023ABF2.9090605@proxel.se (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: sthlm-pug
On 2012-08-08 18:20, Claes Jakobsson wrote:
> Tjena,
>
> nu är snart sommaren över (hurra!) och vi kan alla återgå till våra vanliga bleka versioner som endast får sin färg av den obefintliga strålningen från skärmen….
>
> hursomhelst, finns något intresse för att organisera en meetup i september och kan någon ställa upp med att hosta den?
>
> /Claes

Intresse finns definitvt. Dock har mitt jobb ej någon lämplig lokal att 
ha meetup i.

-- 
Andreas Karlsson

In response to

sthlm-pug by date

Next:From: Claes JakobssonDate: 2012-09-17 18:47:15
Subject: Dags för pg-sthlm!
Previous:From: Magnus HaganderDate: 2012-08-08 16:26:01
Subject: Re: [sthlm-pug] Träff i september?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group