Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: mogelijkheden voor spreekbeurt DavidFetter ?

From: Koen Martens <gmc(at)sonologic(dot)nl>
To: "Robert J(dot)C(dot) Ivens" <robert(at)roclasi(dot)com>
Cc: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: mogelijkheden voor spreekbeurt DavidFetter ?
Date: 2009-09-21 18:40:39
Message-ID: 20090921184038.GF31730@monk.dh.sono (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
On Sat, Sep 19, 2009 at 10:33:00PM +0200, Robert J.C. Ivens wrote:
> David Fetter vroeg mij of er nog events (db en/of postgres related)  
> waren in de benelux waar hij na pgDay.eu kan spreken.
> Hij vliegt weer door op de 17de van die maand (november).
>
> Hebben jullie idee├źn waar hij (het liefst nog voor niet pg users) kan  
> spreken ?

Afgezien van wat kleinere lokale dingen, zou ik het zo even niet weten
eigenlijk. Rond die tijd is ook de maandelijkse amsterdamse perlmongers
bijeenkomst, en 28-30 oktober is hack.lu, maar dat is ook niet helemaal
de venue denk ik.

Gr,

Koen


In response to

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Koen MartensDate: 2009-12-07 07:05:16
Subject: Nederlandstalige gebruikersgroep
Previous:From: Robert J.C. IvensDate: 2009-09-19 20:33:00
Subject: mogelijkheden voor spreekbeurt David Fetter ?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group