Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql/doc FAQ_russian src/FAQ/FAQ_russian.html

From: momjian(at)postgresql(dot)org (Bruce Momjian - CVS)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql/doc FAQ_russian src/FAQ/FAQ_russian.html
Date: 2002-02-22 12:48:56
Message-ID: 20020222124856.1CC044759DF@postgresql.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-committers
CVSROOT:	/cvsroot
Module name:	pgsql
Changes by:	momjian(at)postgresql(dot)org	02/02/22 07:48:55

Added files:
	doc            : FAQ_russian 
	doc/src/FAQ    : FAQ_russian.html 

Log message:
	Add Russian FAQ from Viktor Vislobokov.


pgsql-committers by date

Next:From: Bruce Momjian - CVSDate: 2002-02-22 13:03:06
Subject: pgsql/doc Tag: REL7_2_STABLE FAQ_russian src/F ...
Previous:From: Bruce Momjian - CVSDate: 2002-02-22 06:08:49
Subject: pgsql/contrib/btree_gist Tag: REL7_2_STABLE bt ...

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2018 The PostgreSQL Global Development Group