Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: createuser

From: Gevik Babakhani <pgdev(at)xs4all(dot)nl>
To: Peter van Summeren <peter_van_summeren(at)hotmail(dot)com>
Cc: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: createuser
Date: 2006-11-13 20:55:53
Message-ID: 1163451353.28234.3.camel@voyager.truesoftware.net (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Hallo Peter,

Het sturen van PostgreSQL via command prompt is niet echt handig in
Windows. (wel in linux). Daarom wordt er PGAdmin mee geinstalleerd.

Het is aan te raden om PG via deze programma te beheren. Het is een mix
van TOAD (oracle) en Enterprise Manager van (MSSQL)

Tijdens het installatie heb je een wachtwoord moeten opgeven voor user
postgres. met deze wachtwoord kan je ook via PGAdmin alles binnen PG
beheren.

Groeten,
Gevik.


On Mon, 2006-11-13 at 19:43 +0100, Peter van Summeren wrote:
> Hallo Gevik Babakhani,
> bedankt voor je opmerking over cygwin.
> Ik heb nu een windowsversie 8.1.5 postgresql
> Er zijn twee windows: de "command prompt" en de "psql to postgres".
> Postgres is de user gecreërd bij de installatie.
> Als ik in het window van de command prompt doe: createuser peter
> dan vraagt ie om superuser, nee; databases, ja; roles nee (bijv).
> En dan komt de vraag om een password, meteen op de nieuwe regel. 
> Hoe kan ik voor de user peter een password instellen?
> Hetzelfde geldt voor createdb.
>  
> Voor zover ik de manuals gezien heb gelden ze niet windows.
>  
> met vriendelijke groeten,
> Peter
> 
> 
> ______________________________________________________________________
> Check out some new online services at Windows Live Ideas—so new they
> haven’t even been officially released yet. Try it!


In response to

  • createuser at 2006-11-13 18:43:28 from Peter van Summeren

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Peter van SummerenDate: 2006-11-14 08:09:43
Subject: aanmaken gebruiker
Previous:From: Peter van SummerenDate: 2006-11-13 18:43:28
Subject: createuser

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group