Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: Wat is hier van af te leiden?

From: Gevik Babakhani <pgdev(at)xs4all(dot)nl>
To: Peter van Summeren <peter_van_summeren(at)hotmail(dot)com>
Cc: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: Wat is hier van af te leiden?
Date: 2006-11-10 10:22:53
Message-ID: 1163154174.20923.3.camel@voyager.truesoftware.net (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Hallo Peter,

De server die je beschrijft is wel een krachtig apparaat. Ik zou eens
kijken naar waar het apparaat het meeste werk voor moet gaan doen. De
volgende punten zijn naar mijn mening van belang.

1. Wordt de data slecht enkele keren van de database gelezen en de echte
verwerking wordt door de programmatuur uitgevoerd? Of zit de verwerking
ook in de database. Bijvoorbeeld in de Stored Procedures. (CPU en
geheugen)

2. Hoe belangrijk is lees snelheid? Tegenwoordig kan je met SATA
hardschijven zeer goede lees resultaten behalen. (Harddisk en RAID
configuratie)

3. Linux? Windows? Mac OS/X? Naar mijn ervaring presteert PostgreSQL
beter op *unix, op dit moment.

4. De tuning van PostgreSQL is natuurlijk ook zeer belangrijk. Als je
datamining gaat doen, betekend dat je database wellicht veel gaat
sorteren. De hoeveelheid sortering geheugen die je voor elke gebruiker
reserveert zal hier een belangrijke rol spelen.

5. Hoe zwaar zijn de berekeningen per query resultaat? Ga je een paar
gig in een keer ophalen en daar op berekeningen laten uitvoeren? Of doe
jet dat in kleine queries.

6. Hoe zwaar wordt de huidige server voor je toepassing belast? Kom je
geheugen tekort of Disk I/O. 

Met 32GB geheugen en quad, kom je heel ver als de berekeningen niet erg
intensive zijn.

Groeten,
Gevik


On Fri, 2006-11-10 at 06:02 +0100, Peter van Summeren wrote:
> Gegeven: database nu: 6-7 Gb
>         input: ieder jaar nieuwe inhoud van 6-7Gb,
>              kunnen bij komen eind volgend jaar andere databases met een maximum van 25Gb. 
>              vermoedelijk dagelijkse update, kan ook maandelijks zijn.
>         gebruikers: begin volgend jaar 1, eind volgend jaar 2, daarna 6-7.
>         gebruik: datamining op postgresql database
>                mathematica in combinatie met datamining
>                geen verbinding met het internet.
>                beschikbaarheid: van 8-18 uur.
> Gevraagd: welke hardware is minimaal nodig? (server, RAM, SATA etc.)
> 
> Toevoeging: ik lees wel eens artikelen die met verve beschrijven wat voor prachtige hardware men gekocht heeft.
>           Vooraf wordt geen functioneel ontwerp gegeven, achteraf - bij navraag - geeft men een waarom. 
>           Zo kan men alles goedpraten.
>           Bovenstaande is een vraagstelling die vele andere ontwerpbeslissingen naar de oppervlakte zal brengen.
> 
> Met de billen bloot: ik ben van plan voor het eind van het jaar een server te bestellen: Xserve quad, RAM 32Gb, met 15000rpm harddisks voor 2*500Gb, etc. 
> Moeilijkheid: - wellicht is er voor 1-2 personen een andere en veel betere keuze. Mijn inschatting: een grensgeval.
> 
> Wat denken jullie?
> 
> Groetjes, Peter
> 
> _________________________________________________________________
> Check out some new online services at Windows Live Ideas—so new they haven’t even been officially released yet.
> http://ideas.live.com
> ---------------------------(end of broadcast)---------------------------
> TIP 7: You can help support the PostgreSQL project by donating at
> 
>         http://www.postgresql.org/about/donate
> 
> 
-- 
Regards,
Gevik Babakhani
www.postgresql.nl
www.truesoftware.nl


In response to

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Peter van SummerenDate: 2006-11-10 10:29:44
Subject: Wat is hier van af te leiden?
Previous:From: Peter van SummerenDate: 2006-11-10 05:02:51
Subject: Wat is hier van af te leiden?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group