Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Träff onsdagen 21:a mars hos Redbet

From: Claes Jakobsson <claes(at)surfar(dot)nu>
To: sthlm-pug(at)postgresql(dot)org
Subject: Träff onsdagen 21:a mars hos Redbet
Date: 2012-02-04 11:37:18
Message-ID: F72E5483-7687-401F-B702-9A43DFED69E0@surfar.nu (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: sthlm-pug
Hej,

vi har satt onsdagen den 21:a mars som tidpunkt för nästa träff. Denna gång står Redbet som värd.

Ingenting på agendan ännu så hojta till om ni vill presentera någonting. 

Anmälan som vanligt via eventbrite här: http://www.eventbrite.com/event/2902685009/

Ses den 21:a mars!
Claes, Magnus och Redbet


sthlm-pug by date

Next:From: Magnus HaganderDate: 2012-03-05 16:14:01
Subject: Påminnelse: nästa sthlm-pug träff den 21:a mars!
Previous:From: Patrik JärnefeltDate: 2012-01-18 11:43:26
Subject: Tack

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group