Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Nie ma mnie w biurze

From: Adam Doligalski <drsky(at)atm(dot)com(dot)pl>
To: david(at)wheeler(dot)net, pgsql-bugs(at)postgresql(dot)org
Subject: Nie ma mnie w biurze
Date: 2002-09-27 20:53:12
Message-ID: E17v26q-000InU-00@merkury.atm.com.pl (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-bugs
W dniu dzisiejszym jestem na urlopie.

Jesli sa jakies sprawy nie cierpiace zwloki - prosze skontaktowac sie ze mna pod numerem telefonu 607225738.

Adam Doligalski

In response to

Responses

pgsql-bugs by date

Next:From: Tom LaneDate: 2002-09-27 21:10:00
Subject: Re: Bug #787: Backup Files Output Constraints Before Functions
Previous:From: pgsql-bugsDate: 2002-09-27 20:52:21
Subject: Bug #787: Backup Files Output Constraints Before Functions

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group