Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Nie ma mnie w biurze

From: Adam Doligalski <drsky(at)atm(dot)com(dot)pl>
To: tim(at)ametco(dot)co(dot)uk, pgsql-bugs(at)postgresql(dot)org
Subject: Nie ma mnie w biurze
Date: 2002-09-27 08:22:52
Message-ID: E17uqOi-0008r1-00@merkury.atm.com.pl (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-bugs
W dniu dzisiejszym jestem na urlopie.

Jesli sa jakies sprawy nie cierpiace zwloki - prosze skontaktowac sie ze mna pod numerem telefonu 607225738.

Adam Doligalski

In response to

pgsql-bugs by date

Next:From: Bill SchneiderDate: 2002-09-27 13:20:08
Subject: bigint and indexes
Previous:From: pgsql-bugsDate: 2002-09-27 08:22:08
Subject: Bug #784: DROP 7.3b1 - DOMIAN CASCADE can leave a table with no columns

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group