Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

En kväll med postgresql den 17:e januari!

From: Claes Jakobsson <claes(at)surfar(dot)nu>
To: sthlm-pug(at)postgresql(dot)org
Subject: En kväll med postgresql den 17:e januari!
Date: 2011-12-22 22:09:04
Message-ID: E039C610-34AC-4774-9BED-F8C288AAF616@surfar.nu (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: sthlm-pug
Hej,

då var planeringen inför nästa träff i full gång. Denna gång går det av stapeln den 17:e januari hos Blocket AB från 17.45 och framåt. Blocket++ bjuder på lite käk och dryck.

Programmet är just nu väldigt öppet så om ni har lust att presentera något hojta till här eller direkt till mig eller Magnus.

Anmälan sker via eventbrite som förra gången: http://www.eventbrite.com/event/2681848481

Sprid gärna denna information till de ni tror kan vara intresserade.

Välkomna den 17:e januari!

/pg-sthlm

sthlm-pug by date

Next:From: Claes JakobssonDate: 2012-01-03 11:20:08
Subject: Påminnelse - SPUG träff den 17:e januari

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group