Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Påminnelse - SPUG träff den 17:e januari

From: Claes Jakobsson <claes(at)surfar(dot)nu>
To: sthlm-pug(at)postgresql(dot)org
Subject: Påminnelse - SPUG träff den 17:e januari
Date: 2012-01-03 11:20:08
Message-ID: CF1B4F69-1FB0-432F-80C8-8D7F5CE89345@surfar.nu (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: sthlm-pug
Hej,

en liten påminnelse att det är SPUG träff den 17:e hos Blocket.

Programmet är fortfarande väldigt tomt så om ni har något att presentera hör av er snarast! Själv har jag hackat lite i natt på ett projekt jag tänkte försöka hinna bli någorlunda klar med så jag kan visa det.

Anmälan här: http://www.eventbrite.com/event/2681848481

/Claes

sthlm-pug by date

Next:From: Patrik JärnefeltDate: 2012-01-18 11:43:26
Subject: Tack
Previous:From: Claes JakobssonDate: 2011-12-22 22:09:04
Subject: En kväll med postgresql den 17:e januari!

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group