Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: Moet ik oppassen met wat ik index?

From: Isaak <isooik(at)gmail(dot)com>
To: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?
Date: 2010-06-05 19:10:59
Message-ID: AANLkTiktL9k4ZTSTkFInnlJ3awLzdDiQ4McvSRogG-84@mail.gmail.com (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
>
> Ik denk dat je in de war bent met sorteerhandelingen, die maken gebruik
> van de meest linkse kolom in de index.
>

Ah zo, dan heb ik mij inderdaad vergist.

Dan moet je wel eerst definieren welk veld dat zal zijn en welke
> combinatie van velden uniek gaat zijn. Vervolgens moet je er ook van
> opaan kunnen dat die waarden uniek gaan zijn en dat je daarmee echt het
> juiste record en ook alleen het juiste record aanwijst en dan moet je
> dus wel een PK aanmaken.
>
> Ik heb de indruk dat je vroegtijdig wilt optimaliseren. Maak de boel
> eerst op de gebruikelijke manier aan en als dat niet snel genoeg is kun
> je altijd nog dingen aanpassen.
>

Ik heb de gewoonte van alles op voorrand zoveel mogelijk te optimaliseren,
maar zoals je suggereert is het onwaarschijnlijk beter om alles eerst goed
te ontwerpen, volgens de databanknormalisatie regels (die ik gisteren
grondig heb bestudeerd), en dan te optimaliseren. Ik heb ook gemerkt dat ik
hierdoor veel tijd verlies.

De unieke combinatie van velden bestaat uit een ip/gebruiker id en een
tijdstempel van wanneer de actie is uitgevoerd. Alhoewel, ik denk dat ik
toch beter gewoon een primaire sleutel aan deze tabel toevoeg om het simpel
te houden.

Text search is een onderwerp dat je moet bestuderen. Je kunt inhoud van
> boeken, uitreksels, naam auteur, etc. allemaal opslaan in een apart text
> veld. Hierop kun je een index leggen. Zoeken wordt dan eenvoudig : binnen
> dit ene tekstveld. Je krijgt een google-achtige uitkomt met ranking van de
> resultaten.
>

Bedoel je dan per rij een fulltext index die alle doorzoekbare velden
opslaat?

Heb je eventueel ook links naar artikels die over dit onderwerp gaan?

Bedankt.

In response to

Responses

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: vinnyDate: 2010-06-06 08:29:15
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?
Previous:From: Ron SmeetsDate: 2010-06-04 08:09:41
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group