Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: Moet ik oppassen met wat ik index?

From: vinny <vinny(at)xs4all(dot)nl>
To: Isaak <isooik(at)gmail(dot)com>
Cc: <pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org>
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?
Date: 2010-06-03 07:12:18
Message-ID: 55edc4ade875e7d202da25aa99af67ad@xs4all.nl (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
> - Is het aangeraden om zoveel mogelijk indexen te creëren als deze
> velden in het WHERE deel van queries terechtkomen?

Een index helpt het meest als hij alle velden bevat die in de WHERE worden
gebruikt, op de manier waarop ze in de WHERE worden gebruikt.
Ga dus niet op elke kolom apart een index maken, maar verzamel per index
een aantal kolommen die samen in een WHERE worden gebruikt.

> - Wat voor impact heeft het op prestaties als ik veel indexen maak, bvb.
> meer dan 50% van de kolommen (om bvb. gebruikers efficiënt te laten
> zoeken in de databank)?

Geen idee, dat zul je moeten meten.

>  - Bij MySQL vertragen indexen INSERT en DELETE, en UPDATE queries die
> waarden veranderen van velden met een index, queries omdat deze indexen
> elke keer moeten geüpdatet worden. Geldt hetzelfde ook voor PostgreSQL
> of werkt deze op een ander manier?

Dat gaat exact hetzelfde, en dat gaat bij alle databases zo.

>  - Worden indexen in het RAM opgeslagen of gewoon op de harde schijf?

Dat hangt af van hoeveel RAM je hebt, hoe groot de index is, en wat je
instellingen va PostgreSQL zijn.
Dat is een kwestie van tunen en benchmarken om te zien met welke
instellingen je de beste resultaten krijgt.
Hierover zijn ook eindeloos veel topics te vinden in de mailinglists, neem
even de tijd om de parameters van de configuratie te leren kennen.

> - Ligt de voorkeur bij CHAR i.p.v. VARCHAR datatypes voor indexen, omdat
> deze waarden een constante lengte hebben, d.m.v. padding (zoals bij
> MySQL)?

Dat weet ik niet, maar ik heb daar nog nooit iets over gehoord of gelezen.

>  - Zijn primaire sleutels aanbevolen voor tabellen met een hoge aantal
> INSERT queries per seconde ook wanneer deze zelden worden gebruikt (bvb.
> uitsluitend voor het verwijderen van rijen)?

Als je geen PK hebt, hoe wijs jij dan aan welke records je wilt
verwijderen?

> En tenslotte: kunnen jullie mij boeken over PostgreSQL voor websites
> aanraden? Bij voorkeur Nederlandstalige boeken, maar Engelstalige mogen
> ook indien deze uitgebreider zijn.

Ik houd me niet zo bezig met boeken maar ik weet dat het
computer-collectief en selecties er een paar hebben.

gr,
Vincent.

In response to

Responses

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Koen MartensDate: 2010-06-03 10:50:41
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?
Previous:From: Ron SmeetsDate: 2010-06-03 07:10:30
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group