Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: Heeft deze list wel bestaansrecht?

From: Gevik Babakhani <pgdev(at)xs4all(dot)nl>
To: Paul Schluck <sqlora(at)gmail(dot)com>
Cc: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: Heeft deze list wel bestaansrecht?
Date: 2009-07-17 09:36:04
Message-ID: 4A604604.9070104@xs4all.nl (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Hoi Paul,

Dat de mailinglijst niet veel activiteit heeft wil niet zeggen dat er 
geen behoefte voor is. Het is meer bedoeld om de PG community in NL een 
plek te geven. Koen, Erikjan en Ik zijn op dit moment "het 
aanspreekpunt" betreft de website (nog in ontwikkeling) en PR.

Voor technische vragen zijn er andere mailinglijsten beschikbaar.

Groeten,
Gevik.


Paul Schluck wrote:
> Hi,
> 
> Ik ben nog niet zo lang met Postgres bezig en was me er tot voor kort 
> niet van bewust dat er ook een NL mailing list was. Ik heb de list 
> archives bekeken en dat is wel bedroevend. 1 serieuze post met 1 reactie.
> Ik vraag me af of deze list wel bestaansrecht heeft. Als niemand hier 
> serieus werk van wil maken dan kan ie net zo goed opgeheven worden.
> 
> Paul

In response to

Responses

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Robert J.C. IvensDate: 2009-07-17 10:52:01
Subject: Re: Heeft deze list wel bestaansrecht?
Previous:From: Koen MartensDate: 2009-07-16 17:23:57
Subject: Re: Heeft deze list wel bestaansrecht?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group