Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Heeft deze list wel bestaansrecht?

From: Paul Schluck <sqlora(at)gmail(dot)com>
To: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Heeft deze list wel bestaansrecht?
Date: 2009-07-16 13:48:29
Message-ID: 43bb80410907160648l3d35f99evc0b4f04bd69749a@mail.gmail.com (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Hi,
Ik ben nog niet zo lang met Postgres bezig en was me er tot voor kort niet
van bewust dat er ook een NL mailing list was. Ik heb de list archives
bekeken en dat is wel bedroevend. 1 serieuze post met 1 reactie.
Ik vraag me af of deze list wel bestaansrecht heeft. Als niemand hier
serieus werk van wil maken dan kan ie net zo goed opgeheven worden.

Paul

Responses

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Koen MartensDate: 2009-07-16 17:23:57
Subject: Re: Heeft deze list wel bestaansrecht?
Previous:From: Koen MartensDate: 2009-07-06 15:07:55
Subject: Re: FATAL met initdb --locale=nl_NL.UTF-8

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group