Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: postgresql, fink, Mac Os X 10.4

From: "Gevik Babakhani" <pgdev(at)xs4all(dot)nl>
To: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Cc: "Peter van Summeren" <peter_van_summeren(at)hotmail(dot)com>
Subject: Re: postgresql, fink, Mac Os X 10.4
Date: 2006-12-18 16:09:41
Message-ID: 25236.195.169.118.236.1166458181.squirrel@webmail.xs4all.nl (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Hallo Peter,

Ik ben zelf geen MAC gebruiker maar hieronder vind je uitgebreide
beschrijving over hoe je PostgreSQL op MAC geïnstalleerd kan krijgen.
Ik hoop dat het helpt.

http://developer.apple.com/internet/opensource/postgres.html


Met vriendelijke groeten,
Gevik Babakhani
TrueSoftware

> Hallo,
> is Postgresql via Fink(zie sourceforge) geïmplementeerd in Mac Os X 10.4?
> met vriendelijke groeten,
> Peter
> _________________________________________________________________
> Call friends with PC-to-PC calling -- FREE
> http://get.live.com/messenger/overviewpgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Gevik BabakhaniDate: 2007-02-14 20:26:31
Subject: test betreft mailing list
Previous:From: Peter van SummerenDate: 2006-11-14 08:09:43
Subject: aanmaken gebruiker

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group