Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: Heeft deze list wel bestaansrecht?

From: Koen Martens <gmc(at)sonologic(dot)nl>
To: Paul Schluck <sqlora(at)gmail(dot)com>
Cc: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: Heeft deze list wel bestaansrecht?
Date: 2009-07-16 17:23:57
Message-ID: 20090716172356.GC20498@dave.dh.sono (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
On Thu, Jul 16, 2009 at 03:48:29PM +0200, Paul Schluck wrote:
> Ik ben nog niet zo lang met Postgres bezig en was me er tot voor kort niet
> van bewust dat er ook een NL mailing list was. Ik heb de list archives
> bekeken en dat is wel bedroevend. 1 serieuze post met 1 reactie.
> Ik vraag me af of deze list wel bestaansrecht heeft. Als niemand hier
> serieus werk van wil maken dan kan ie net zo goed opgeheven worden.

Zit de lijst je in de weg? 

Ik wil zeker dit jaar nog een start maken om de community in NL eens
bijeen te brengen (voorlopig erg druk als hoofdorganisator van een
evenement in augustus). Daar is de lijst ook vooral voor, technische
vragen kan je beter op de daartoe bestemde internationale lijsten
plaatsen denk ik.

Gr,

Koen

-- 
K.F.J. Martens, Sonologic, http://www.sonologic.nl/
Networking, hosting, embedded systems, unix, artificial intelligence.
Public PGP key: http://www.metro.cx/pubkey-gmc.asc
Wondering about the funny attachment your mail program
can't read? Visit http://www.openpgp.org/

In response to

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Gevik BabakhaniDate: 2009-07-17 09:36:04
Subject: Re: Heeft deze list wel bestaansrecht?
Previous:From: Paul SchluckDate: 2009-07-16 13:48:29
Subject: Heeft deze list wel bestaansrecht?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group