Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: FATAL met initdb --locale=nl_NL.UTF-8

From: Koen Martens <gmc(at)sonologic(dot)nl>
To: Ron Fooij <r(dot)fooij(at)festura(dot)nl>
Cc: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: FATAL met initdb --locale=nl_NL.UTF-8
Date: 2009-07-06 15:07:55
Message-ID: 20090706150755.GJ5595@monk.dh.sono (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
 Je kan dit het beste even voorleggen op de internationale lijsten, ten eerste
heb je dan een veel groter publiek (waaronder de echte pgsql gurus), ten tweede
is deze lijst met name voor community-building en dat soort dingen mbt postgres
(en ja ik geef toe, dat wil nog niet echt opstarten :)

Gr,

Koen

On Mon, Jul 06, 2009 at 11:51:50AM +0200, Ron Fooij wrote:
> Hallo,
>
> Ik probeer Postgres 8.4 op OSX 10.5 te laten werken, maar krijg een fout 
> bij het gebruik van locales.
> Hoop dat jullie een oplossing hebben.
>
> De default initdb, zonder locales werkt wel.
>
> Groet,
> Ron.
>
>
> aeolus:pgsql postgres$ /usr/local/pgsql/bin/initdb --locale=nl_NL.UTF-8 
> --lc-monetary=nl_NL --lc-numeric=nl_NL --lc-time=nl_NL -D 
> /usr/local/pgsql/data
> The files belonging to this database system will be owned by user 
> "postgres".
> This user must also own the server process.
>
> The database cluster will be initialized with locales
>  COLLATE: nl_NL.UTF-8
>  CTYPE:  nl_NL.UTF-8
>  MESSAGES: nl_NL.UTF-8
>  MONETARY: nl_NL
>  NUMERIC: nl_NL
>  TIME:   nl_NL
> The default database encoding has accordingly been set to UTF8.
> The default text search configuration will be set to "dutch".
>
> fixing permissions on existing directory /usr/local/pgsql/data ... ok
> creating subdirectories ... ok
> selecting default max_connections ... 30
> selecting default shared_buffers ... 2400kB
> creating configuration files ... ok
> creating template1 database in /usr/local/pgsql/data/base/1 ... ok
> initializing pg_authid ... ok
> initializing dependencies ... ok
> creating system views ... ok
> loading system objects' descriptions ... ok
> creating conversions ... FATAL: could not load library "/usr/local/ 
> pgsql/lib/cyrillic_and_mic.so": dlopen(/usr/local/pgsql/lib/ 
> cyrillic_and_mic.so, 10): Symbol not found: _CurrentMemoryContext
> 	 Referenced from: /usr/local/pgsql/lib/cyrillic_and_mic.so
> 	 Expected in: /usr/local/pgsql/bin/postgres
> 	
> STATEMENT: CREATE OR REPLACE FUNCTION koi8r_to_mic (INTEGER, INTEGER, 
> CSTRING, INTERNAL, INTEGER) RETURNS VOID AS '$libdir/cyrillic_and_mic', 
> 'koi8r_to_mic' LANGUAGE C STRICT;
> 	
> child process exited with exit code 1
> initdb: removing contents of data directory "/usr/local/pgsql/data"
> aeolus:pgsql postgres$
>
>
>
> -- 
> Sent via pgsql-nl-algemeen mailing list (pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org)
> To make changes to your subscription:
> http://www.postgresql.org/mailpref/pgsql-nl-algemeen
>
>

In response to

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Paul SchluckDate: 2009-07-16 13:48:29
Subject: Heeft deze list wel bestaansrecht?
Previous:From: Ron FooijDate: 2009-07-06 09:51:50
Subject: FATAL met initdb --locale=nl_NL.UTF-8

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group