Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: t-dose 25/26 oktober

From: Koen Martens <gmc(at)sonologic(dot)nl>
To: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: t-dose 25/26 oktober
Date: 2008-10-20 12:54:29
Message-ID: 20081020125429.GQ7767@latitude.dh2.sono (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Zo,

Ik heb van het weekend wat promo-materiaal weten te scoren tijdens pgday:

- - stuk of 15 t-shirts
- - postgresql noteblocs
- - pennen
- - pins
- - draagtassen

Ik weet niet of we de roll-up nog op tijd hier kunnen krijgen.

Ik kan wel proberen wat posters af te (laten) drukken. Heeft iemand een kant-en-klare pdf (die goed schaalt) voor me??

Gr,

Koen

On Tue, Oct 14, 2008 at 12:18:35AM +0200, Gevik Babakhani wrote:
> Hallo  Koen,
> 
> Ik vind het erg goed. Wat zijn de plannen?
> 
> Gr,
> gevik
> Regards,
> Gevik Babakhani
> ------------------------------------------------
> PostgreSQL NL       http://www.postgresql.nl
> TrueSoftware BV     http://www.truesoftware.nl
> ------------------------------------------------
> 
> 
>  
> 
> > -----Original Message-----
> > From: pgsql-nl-algemeen-owner(at)postgresql(dot)org 
> > [mailto:pgsql-nl-algemeen-owner(at)postgresql(dot)org] On Behalf Of 
> > Koen Martens
> > Sent: Friday, October 10, 2008 9:24 AM
> > To: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
> > Subject: [pgsql-nl-algemeen] t-dose 25/26 oktober
> > 
> > Hoi Allemaal,
> > 
> > Op 25/26 oktober a.s. vind t-dose plaats, een soort poging 
> > tot een Nederlandse fosdem-achtige bijeenkomst. Hoe dan ook, 
> > het draait om open source, ik ga er waarschijnlijk wel heen 
> > en ik dacht: als er nou nog 1 of 2 postgresqlites heengaan, 
> > kunnen we mischien een standje inrichten?
> > 
> > Laat het me even weten (zsm), dan kan ik het regelen met de 
> > organisatie.
> > 
> > Gr,
> > 
> > Koen
> > 
> > --
> > K.F.J. Martens, Sonologic, http://www.sonologic.nl/ 
> > Networking, hosting, embedded systems, unix, artificial intelligence.
> > Public PGP key: http://www.metro.cx/pubkey-gmc.asc
> > Wondering about the funny attachment your mail program can't 
> > read? Visit http://www.openpgp.org/
> > 
> 
> 

- -- 
K.F.J. Martens, Sonologic, http://www.sonologic.nl/
Databases, wiki-expertise, hosting, server- en infrabeheer.
Public PGP key: http://www.metro.cx/pubkey-gmc.asc
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.7 (GNU/Linux)

iD8DBQFI/H+FktDgRrkFPpYRAtfkAJ99q8Z15WNjqkJGWXEmU2eKs8CBTQCcDXKQ
6UPqhbI+u8YJK75IQvqKUgU=
=AXDA
-----END PGP SIGNATURE-----

In response to

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Gevik BabakhaniDate: 2008-10-24 18:27:35
Subject: Promotion stuff for t-dose
Previous:From: Gevik BabakhaniDate: 2008-10-13 22:18:35
Subject: Re: t-dose 25/26 oktober

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group