Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

t-dose 25/26 oktober

From: Koen Martens <gmc(at)sonologic(dot)nl>
To: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: t-dose 25/26 oktober
Date: 2008-10-10 07:23:44
Message-ID: 20081010072343.GD13231@dave.dh.sono (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Hoi Allemaal,

Op 25/26 oktober a.s. vind t-dose plaats, een soort poging tot een
Nederlandse fosdem-achtige bijeenkomst. Hoe dan ook, het draait om open
source, ik ga er waarschijnlijk wel heen en ik dacht: als er nou nog 1
of 2 postgresqlites heengaan, kunnen we mischien een standje inrichten?

Laat het me even weten (zsm), dan kan ik het regelen met de organisatie.

Gr,

Koen

-- 
K.F.J. Martens, Sonologic, http://www.sonologic.nl/
Networking, hosting, embedded systems, unix, artificial intelligence.
Public PGP key: http://www.metro.cx/pubkey-gmc.asc
Wondering about the funny attachment your mail program
can't read? Visit http://www.openpgp.org/

Responses

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Gevik BabakhaniDate: 2008-10-13 22:18:35
Subject: Re: t-dose 25/26 oktober
Previous:From: Koen MartensDate: 2008-07-17 15:05:27
Subject: [bas@softwarefreedomday.eu: zaterdag 13 september Baarn Brandpuntvijfde versie Nederlandse SoftwareFreedomDay 2008]

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group