Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

SVN Commit by andreas: r4611 - in trunk/pgadmin3/docs: . sl_SI

From: svn(at)pgadmin(dot)org
To: pgadmin-hackers(at)postgresql(dot)org
Subject: SVN Commit by andreas: r4611 - in trunk/pgadmin3/docs: . sl_SI
Date: 2005-10-24 16:48:02
Message-ID: 200510241648.j9OGm2F8014497@developer.pgadmin.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgadmin-hackers
Author: andreas
Date: 2005-10-24 17:48:02 +0100 (Mon, 24 Oct 2005)
New Revision: 4611

Added:
   trunk/pgadmin3/docs/sl_SI/
   trunk/pgadmin3/docs/sl_SI/tips.txt
Log:
Slovenian tips

Added: trunk/pgadmin3/docs/sl_SI/tips.txt
===================================================================
--- trunk/pgadmin3/docs/sl_SI/tips.txt	2005-10-24 16:46:34 UTC (rev 4610)
+++ trunk/pgadmin3/docs/sl_SI/tips.txt	2005-10-24 16:48:02 UTC (rev 4611)
@@ -0,0 +1,27 @@
+# Za dodajanje namiga ga le dopiši v novo vrstico.
+# Prazne vrstice se prezrejo, vrstice, ki se začnejo s # so komentarji.
+# Poba, nucej UTF-8 :)
+
+Z redno uporabo VACUUM-a se lahko izboljša delovanje PostgreSQL-a.
+Uradni rojstni dan PostgreSQL je 8. julij. Projekt PostgreSQL je nastal leta 1996.
+Prvi prototip za izvirni pgADMin projekt se je imenoval pgMAnager, spisan pa je bil za PostgreSQL 6.3.2.
+Podporo za pgAdmin lahko izrazite na pgadmin-support(at)postgresql(dot)org dopisnem seznamu.
+Odgovor na vprašanje o Življenju, Vesolju in Sploh Vsem je 42.
+Člani razvojne ekipe pgAdmina prihajajo med drugim iz Velike Britanije, Francije ter ZDA.
+pgAdmin II je bil prenešen preko 10,000-krat *preden* je bila na voljo različica za izdajo!
+Prva stabilna različica pgAdmina II je bila prenešena preko 30,000-krat v prvih 6 mesecih po izdaji.
+Prva uradna stabilna različica pgAdmina II je bila izdana 16. januarja 2002.
+Razvoj projekta pgAdmin III se je začel 29. septembra 2002.
+pgAdmin je izdan pod Open Source licenco 'Artistic Licence'.
+PostgreSQL v /contrib direktoriju drevesa izvorne kode vključuje številna uporabna orodja, datoteke in projekte.
+Na dopisnem seznamu pgadmin-hackers(at)postgresql(dot)org potekajo diskusije o novih funkcijah ter poteku razvoja.
+Večina knjižnice pgSchema, ki jo uporablja pgAdmin II, je bila razvita na prenosniku z Windows 2000, pred TV ekranom v bližini Oxforda, v Angliji.
+Svoje geslo lahko spremenite preko menija 'Datoteka', 'Spremeni geslo'.
+PostgreSQL 7.2 podpira tabele brez OID stolpcev, z namenom manjše porabe OID-jev.
+V PostgreSQLu 7.2 lahko nadzirate aktivnost sistema glede na posamezno povezavo z uporabo 'SELECT * FROM pg_stat_activity'.
+PostgreSQLov repertoar proceduralnih jezikov vključuje tudi pl/pgSQL, pl/TCL, pl/Perl ter pl/sh.
+PostgreSQL 7.3 podpira sheme. To so posamezni imenski prostori znotraj podatkovnih zbirk.
+Za replikacijo se lahko uporabi projekt rserv v PostgreSQLovem contrib direktoriju.
+Pano z definicijami vsebuje z obratnim inženiringom pridobljen SQL za izbrani objekt.
+pgAdmin III je popolnoma nova različica pgAdmina, napisana v C++ z uporabo wxWidgets okolja, ki omogoča izvajanje na Windows in *nix sistemih.
+Domene se lahko uporabi za kreiranje predefiniranih podatkovnih tipov, ki temeljijo na bolj splošnih osnovnih tipih.


pgadmin-hackers by date

Next:From: Andreas PflugDate: 2005-10-24 16:49:15
Subject: Re: translation question regarding guru hints
Previous:From: svnDate: 2005-10-24 16:46:34
Subject: SVN Commit by andreas: r4610 - trunk/pgadmin3/docs/en_US

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group