Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql: Clarify license FAQ item.

From: momjian(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Bruce Momjian)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql: Clarify license FAQ item.
Date: 2005-01-31 01:38:34
Message-ID: 20050131013834.BDCB140C0E3@svr1.postgresql.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-committers
Log Message:
-----------
Clarify license FAQ item.

Modified Files:
--------------
  pgsql/doc:
    FAQ (r1.306 -> r1.307)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql/doc/FAQ.diff?r1=1.306&r2=1.307)
  pgsql/doc/src/FAQ:
    FAQ.html (r1.263 -> r1.264)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql/doc/src/FAQ/FAQ.html.diff?r1=1.263&r2=1.264)

pgsql-committers by date

Next:From: Bruce MomjianDate: 2005-01-31 01:53:57
Subject: pgsql: Simplify FAQ item about obtaining support.
Previous:From: Bruce MomjianDate: 2005-01-31 01:26:42
Subject: pgsql: Modernize the FAQ item "What is PostgreSQL" to skip most

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group