Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql-server: Translation updates

From: petere(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Peter Eisentraut)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql-server: Translation updates
Date: 2004-09-13 12:35:18
Message-ID: 20040913123518.EF2FE329D15@svr1.postgresql.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-committers
Log Message:
-----------
Translation updates

Modified Files:
--------------
  pgsql-server/src/bin/initdb/po:
    zh_CN.po (r1.1 -> r1.2)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/initdb/po/zh_CN.po.diff?r1=1.1&r2=1.2)
  pgsql-server/src/bin/pg_controldata/po:
    zh_CN.po (r1.3 -> r1.4)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/pg_controldata/po/zh_CN.po.diff?r1=1.3&r2=1.4)
  pgsql-server/src/bin/pg_ctl/po:
    zh_CN.po (r1.1 -> r1.2)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/pg_ctl/po/zh_CN.po.diff?r1=1.1&r2=1.2)
  pgsql-server/src/bin/pg_dump/po:
    zh_CN.po (r1.5 -> r1.6)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/pg_dump/po/zh_CN.po.diff?r1=1.5&r2=1.6)
  pgsql-server/src/bin/pg_resetxlog/po:
    zh_CN.po (r1.2 -> r1.3)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/pg_resetxlog/po/zh_CN.po.diff?r1=1.2&r2=1.3)
  pgsql-server/src/bin/psql/po:
    zh_CN.po (r1.5 -> r1.6)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/psql/po/zh_CN.po.diff?r1=1.5&r2=1.6)
  pgsql-server/src/bin/scripts/po:
    zh_CN.po (r1.2 -> r1.3)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/scripts/po/zh_CN.po.diff?r1=1.2&r2=1.3)
  pgsql-server/src/interfaces/libpq/po:
    zh_CN.po (r1.5 -> r1.6)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/interfaces/libpq/po/zh_CN.po.diff?r1=1.5&r2=1.6)

pgsql-committers by date

Next:From: Peter EisentrautDate: 2004-09-13 12:43:32
Subject: pgsql-server: Translation updates
Previous:From: Peter EisentrautDate: 2004-09-13 12:30:35
Subject: pgsql-server: Translation updates

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group