Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql-server: Translation updates

From: dennis(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Dennis Bjorklund)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql-server: Translation updates
Date: 2004-08-05 06:43:42
Message-ID: 20040805064342.F365DD1B19F@svr1.postgresql.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-committers
Log Message:
-----------
Translation updates

Modified Files:
--------------
    pgsql-server/src/bin/pg_ctl/po:
        sv.po (r1.2 -> r1.3)
        (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/pg_ctl/po/sv.po.diff?r1=1.2&r2=1.3)

pgsql-committers by date

Next:From: Dennis BjorklundDate: 2004-08-05 06:48:58
Subject: pgsql-server: Translation updates
Previous:From: Dennis BjorklundDate: 2004-08-05 06:40:47
Subject: pgsql-server: Translation updates

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2018 The PostgreSQL Global Development Group