Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql-server: Translation updates

From: petere(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Peter Eisentraut)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql-server: Translation updates
Date: 2004-05-29 06:26:15
Message-ID: 20040529062615.6CF81D1B1BD@svr1.postgresql.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-committers
Log Message:
-----------
Translation updates

Modified Files:
--------------
  pgsql-server/src/bin/initdb/po:
    ru.po (r1.2 -> r1.3)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/initdb/po/ru.po.diff?r1=1.2&r2=1.3)
  pgsql-server/src/bin/pg_dump/po:
    ru.po (r1.8 -> r1.9)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/pg_dump/po/ru.po.diff?r1=1.8&r2=1.9)
  pgsql-server/src/bin/psql/po:
    ru.po (r1.11 -> r1.12)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/psql/po/ru.po.diff?r1=1.11&r2=1.12)
  pgsql-server/src/bin/scripts/po:
    ru.po (r1.4 -> r1.5)
    (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql-server/src/bin/scripts/po/ru.po.diff?r1=1.4&r2=1.5)

pgsql-committers by date

Next:From: Peter EisentrautDate: 2004-05-29 06:29:03
Subject: pgsql-server: Translation update
Previous:From: Peter EisentrautDate: 2004-05-29 06:22:58
Subject: pgsql-server: Translation update

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group