Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql-server/src/timezone pgtz.c

From: momjian(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Bruce Momjian)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql-server/src/timezone pgtz.c
Date: 2004-05-01 01:38:53
Message-ID: 20040501013853.AA5BCD1E9EB@svr1.postgresql.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-committers
CVSROOT:	/cvsroot
Module name:	pgsql-server
Changes by:	momjian(at)svr1(dot)postgresql(dot)org	04/04/30 22:38:53

Modified files:
	src/timezone   : pgtz.c 

Log message:
	Remove debug output line.


pgsql-committers by date

Next:From: Tom LaneDate: 2004-05-01 02:05:51
Subject: Re: pgsql-server/src/timezone pgtz.h
Previous:From: Bruce MomjianDate: 2004-05-01 01:36:11
Subject: Re: pgsql-server/src/timezone pgtz.h

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2018 The PostgreSQL Global Development Group