Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql-server/doc FAQ_DEV src/FAQ/FAQ_DEV.html

From: momjian(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Bruce Momjian)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql-server/doc FAQ_DEV src/FAQ/FAQ_DEV.html
Date: 2004-04-07 22:02:04
Message-ID: 20040407220204.DDE1DD1BB49@svr1.postgresql.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-committers
CVSROOT:	/cvsroot
Module name:	pgsql-server
Changes by:	momjian(at)svr1(dot)postgresql(dot)org	04/04/07 19:02:03

Modified files:
	doc            : FAQ_DEV 
	doc/src/FAQ    : FAQ_DEV.html 

Log message:
	Remove bad URL.


pgsql-committers by date

Next:From: Bruce MomjianDate: 2004-04-07 23:32:31
Subject: pgsql-server/doc FAQ_DEV src/FAQ/FAQ_DEV.html
Previous:From: Bruce MomjianDate: 2004-04-07 19:14:24
Subject: pgsql-server/doc TODO

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2018 The PostgreSQL Global Development Group