Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql-server/src/backend/po sv.po

From: dennis(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Dennis Bjorklund)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql-server/src/backend/po sv.po
Date: 2004-03-12 12:59:11
Message-ID: 20040312125911.D6EE7D1D841@svr1.postgresql.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-committers
CVSROOT:	/cvsroot
Module name:	pgsql-server
Changes by:	dennis(at)svr1(dot)postgresql(dot)org	04/03/12 08:59:09

Modified files:
	src/backend/po : sv.po 

Log message:
	Translation updates


pgsql-committers by date

Next:From: Bruce MomjianDate: 2004-03-12 13:51:51
Subject: pgsql-server/doc FAQ_russian src/FAQ/FAQ_russi ...
Previous:From: Dennis BjorklundDate: 2004-03-12 12:38:38
Subject: pgsql-server/src/bin/psql/po sv.po

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2018 The PostgreSQL Global Development Group