Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql-server/doc FAQ_turkish src/FAQ/FAQ_turki ...

From: momjian(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Bruce Momjian)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql-server/doc FAQ_turkish src/FAQ/FAQ_turki ...
Date: 2004-03-02 15:46:22
Message-ID: 20040302154622.4825AD1B8C2@svr1.postgresql.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-committers
CVSROOT:	/cvsroot
Module name:	pgsql-server
Changes by:	momjian(at)svr1(dot)postgresql(dot)org	04/03/02 11:46:22

Modified files:
	doc            : FAQ_turkish 
	doc/src/FAQ    : FAQ_turkish.html 

Log message:
	Update Turkish FAQ, Devrim GUNDUZ


pgsql-committers by date

Next:From: Bruce MomjianDate: 2004-03-02 15:46:34
Subject: pgsql-server/doc Tag: REL7_4_STABLE FAQ_turkis ...
Previous:From: Bruce MomjianDate: 2004-03-02 15:17:32
Subject: pgsql-server/src bin/psql/Tag: bin/psql/REL7_4 ...

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2018 The PostgreSQL Global Development Group