Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql-server/src/backend/po sv.po

From: dennis(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Dennis Bjorklund)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql-server/src/backend/po sv.po
Date: 2004-01-10 10:39:26
Message-ID: 20040110103926.D9E9AD1B45E@svr1.postgresql.org (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-committers
CVSROOT:	/cvsroot
Module name:	pgsql-server
Changes by:	dennis(at)svr1(dot)postgresql(dot)org	04/01/10 06:39:26

Modified files:
	src/backend/po : sv.po 

Log message:
	Translation updates


pgsql-committers by date

Next:From: Dennis BjorklundDate: 2004-01-10 15:02:50
Subject: pgsql-server/src/backend/po sv.po
Previous:From: Dennis BjorklundDate: 2004-01-10 09:09:40
Subject: pgsql-server/src/bin/initdb nls.mk po/sv.po

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group