Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: Moet ik oppassen met wat ik index?

From: vinny <vinny(at)xs4all(dot)nl>
To: Isaak <isooik(at)gmail(dot)com>
Cc: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?
Date: 2010-06-06 08:29:15
Message-ID: 1275812955.1646.3.camel@bigboy (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
>     Ik heb de indruk dat je vroegtijdig wilt optimaliseren. Maak
>     de boel
>     eerst op de gebruikelijke manier aan en als dat niet snel
>     genoeg is kun
>     je altijd nog dingen aanpassen.
> 
> Ik heb de gewoonte van alles op voorrand zoveel mogelijk te
> optimaliseren, maar zoals je suggereert is het onwaarschijnlijk beter
> om alles eerst goed te ontwerpen, volgens de databanknormalisatie
> regels (die ik gisteren grondig heb bestudeerd), en dan te
> optimaliseren. Ik heb ook gemerkt dat ik hierdoor veel tijd verlies.

Bedenk ook dat je pas kunt optimaliseren als je weet dat er iets beter
kan. Bij sommige dingen kun je vooraf wel aanvoelen dat het niet
optimaal gaat zijn maar meten is weten en zolang je niet kunt meten valt
er niets te weten.

> De unieke combinatie van velden bestaat uit een ip/gebruiker id en een
> tijdstempel van wanneer de actie is uitgevoerd. Alhoewel, ik denk dat
> ik toch beter gewoon een primaire sleutel aan deze tabel toevoeg om
> het simpel te houden.

Tijdstempels zijn niet uniek, als je b.v. een transactie opent kun je
binnen die transactie de begintijd van die transactie opvragen en krijg
je dezelfde tijd. Je moet dus goed opletten wat je opvraagt voordat je
beslist dat het uniek is. Denk ook aan zomer- en wintertijd.

In response to

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: John NashDate: 2012-10-15 08:22:00
Subject: WebSphere Application Server support for postgres
Previous:From: IsaakDate: 2010-06-05 19:10:59
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group