Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: t-dose 25/26 oktober

From: "Gevik Babakhani" <pgdev(at)xs4all(dot)nl>
To: "'Koen Martens'" <gmc(at)sonologic(dot)nl>, <pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org>
Subject: Re: t-dose 25/26 oktober
Date: 2008-10-13 22:18:35
Message-ID: 021d01c92d81$a33413a0$0a01a8c0@gevmus (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Hallo  Koen,

Ik vind het erg goed. Wat zijn de plannen?

Gr,
gevik
Regards,
Gevik Babakhani
------------------------------------------------
PostgreSQL NL       http://www.postgresql.nl
TrueSoftware BV     http://www.truesoftware.nl
------------------------------------------------


 

> -----Original Message-----
> From: pgsql-nl-algemeen-owner(at)postgresql(dot)org 
> [mailto:pgsql-nl-algemeen-owner(at)postgresql(dot)org] On Behalf Of 
> Koen Martens
> Sent: Friday, October 10, 2008 9:24 AM
> To: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
> Subject: [pgsql-nl-algemeen] t-dose 25/26 oktober
> 
> Hoi Allemaal,
> 
> Op 25/26 oktober a.s. vind t-dose plaats, een soort poging 
> tot een Nederlandse fosdem-achtige bijeenkomst. Hoe dan ook, 
> het draait om open source, ik ga er waarschijnlijk wel heen 
> en ik dacht: als er nou nog 1 of 2 postgresqlites heengaan, 
> kunnen we mischien een standje inrichten?
> 
> Laat het me even weten (zsm), dan kan ik het regelen met de 
> organisatie.
> 
> Gr,
> 
> Koen
> 
> --
> K.F.J. Martens, Sonologic, http://www.sonologic.nl/ 
> Networking, hosting, embedded systems, unix, artificial intelligence.
> Public PGP key: http://www.metro.cx/pubkey-gmc.asc
> Wondering about the funny attachment your mail program can't 
> read? Visit http://www.openpgp.org/
> 


In response to

Responses

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Koen MartensDate: 2008-10-20 12:54:29
Subject: Re: t-dose 25/26 oktober
Previous:From: Koen MartensDate: 2008-10-10 07:23:44
Subject: t-dose 25/26 oktober

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group