Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

PostgreSQL boot tijdens FOSDEM 2008

From: "Gevik Babakhani" <pgdev(at)xs4all(dot)nl>
To: <pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org>
Subject: PostgreSQL boot tijdens FOSDEM 2008
Date: 2008-01-27 16:04:43
Message-ID: 000601c860fe$54afdbb0$0a01a8c0@gevmus (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
Beste,

De Free and Open source Software Developers European Meeting (FOSDEM) is een
niet-commercieel tweedaags evenement dat ieder jaar georganiseerd wordt door
vrijwilligers van de FOSS gemeenschap om het gebruik van Free en Open Source
Software te bevorderen. Het doel van FOSDEM is tevens een mogelijkheid te
vormen voor software ontwikkelaars om samen te komen "in real life", kennis
te maken met andere projecten en op de hoogte te komen van de laatste nieuwe
ontwikkelingen in de FOSS wereld. 

Ook dit jaar is de team van PostgreSQL aanwezig. Wij zullen vele
interessante discussies, besprekingen en presentaties houden. Daarnaast
hebben we dit jaar onze eigen "social event". Voor meer informatie over
FOSDEM verwijzen we u naar fosdem.org

Met vriendelijke groeten,

Gevik Babakhani
------------------------------------------------
PostgreSQL NL       http://www.postgresql.nl
------------------------------------------------


pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Koen MartensDate: 2008-03-02 15:34:12
Subject: stand
Previous:From: Gevik BabakhaniDate: 2007-02-14 20:26:31
Subject: test betreft mailing list

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group