Unsupported versions: 6.4

IP V4 Operators

Table 9-6. PostgresIP V4 Operators

Operator Description Usage
< Less than '192.168.1.5'::cidr < '192.168.1.6'::cidr
<= Less than or equal '192.168.1.5'::cidr <= '192.168.1.5'::cidr
= Equals '192.168.1.5'::cidr = '192.168.1.5'::cidr
%gt;= Greater or equal '192.168.1.5'::cidr >= '192.168.1.5'::cidr
%gt; Greater '192.168.1.5'::cidr %gt; '192.168.1.4'::cidr
<> Not equal '192.168.1.5'::cidr <> '192.168.1.4'::cidr
<< is contained within '192.168.1.5'::cidr << '192.168.1/24'::cidr
<<= is contained within or equals '192.168.1/24'::cidr <<= '192.168.1/24'::cidr
>> contains '192.168.1/24'::cidr >> '192.168.1.5'::cidr
>>= contains or equals '192.168.1/24'::cidr >>= '192.168.1/24'::cidr