Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql: Translation updates

From: dennis(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Dennis Bjorklund)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql: Translation updates
Date: 2005-01-06 11:36:51
Message-ID: 20050106113651.D47DC3A41E1@svr1.postgresql.org (view raw or whole thread)
Thread:
Lists: pgsql-committers
Log Message:
-----------
Translation updates

Modified Files:
--------------
    pgsql/src/bin/psql/po:
        sv.po (r1.32 -> r1.33)
        (http://developer.postgresql.org/cvsweb.cgi/pgsql/src/bin/psql/po/sv.po.diff?r1=1.32&r2=1.33)

pgsql-committers by date

Next:From: Dennis BjorklundDate: 2005-01-06 11:41:37
Subject: pgsql: Translation updates
Previous:From: Peter EisentrautDate: 2005-01-06 10:12:23
Subject: pgsql: Update to supported platforms list

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2016 The PostgreSQL Global Development Group