Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

pgsql-server/ /Tag: /REL7_4_STABLE /INSTALL /c ...

From: momjian(at)svr1(dot)postgresql(dot)org (Bruce Momjian)
To: pgsql-committers(at)postgresql(dot)org
Subject: pgsql-server/ /Tag: /REL7_4_STABLE /INSTALL /c ...
Date: 2004-03-05 19:57:22
Message-ID: 20040305195722.272FDD1D932@svr1.postgresql.org (view raw or flat)
Thread:
Lists: pgsql-committers
CVSROOT:	/cvsroot
Module name:	pgsql-server
Changes by:	momjian(at)svr1(dot)postgresql(dot)org	04/03/05 15:57:22

Modified files:
	.       : Tag: REL7_4_STABLE INSTALL configure 
	         configure.in 
	doc      : Tag: REL7_4_STABLE FAQ_DEV FAQ_MSWIN FAQ_german 
	         FAQ_polish FAQ_russian bug.template 
	doc/src/FAQ  : Tag: REL7_4_STABLE FAQ.html FAQ_DEV.html 
	         FAQ_german.html FAQ_polish.html 
	         FAQ_russian.html 
	src/include  : Tag: REL7_4_STABLE pg_config.h.win32 
	src/interfaces/libpq: Tag: REL7_4_STABLE libpq.rc 

Log message:
	Brand 7.4.2. Release notes still need work.


pgsql-committers by date

Next:From: Bruce MomjianDate: 2004-03-05 20:01:46
Subject: pgsql-server/contrib/xml2 Makefile
Previous:From: Bruce MomjianDate: 2004-03-05 19:52:40
Subject: pgsql-server/ /Tag: /REL7_4_STABLE /HISTORY oc ...

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2015 The PostgreSQL Global Development Group