Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

mogelijkheden voor spreekbeurt David Fetter ?

From: "Robert J(dot)C(dot) Ivens" <robert(at)roclasi(dot)com>
To: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: mogelijkheden voor spreekbeurt David Fetter ?
Date: 2009-09-19 20:33:00
Message-ID: 993955CC-70B2-40BC-850C-FF5E274BC948@roclasi.com (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
David Fetter vroeg mij of er nog events (db en/of postgres related)  
waren in de benelux waar hij na pgDay.eu kan spreken.
Hij vliegt weer door op de 17de van die maand (november).

Hebben jullie idee├źn waar hij (het liefst nog voor niet pg users) kan  
spreken ?

Alvast bedankt.

Robert

Responses

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Koen MartensDate: 2009-09-21 18:40:39
Subject: Re: mogelijkheden voor spreekbeurt DavidFetter ?
Previous:From: Koen MartensDate: 2009-07-17 13:15:28
Subject: Re: Heeft deze list wel bestaansrecht?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group